ω-хлорацетофенон

ω-хлорацетофенон
ω-chloracetofenonas statusas T sritis chemija apibrėžtis Lakrimatorius. formulė C₆H₅COCH₂Cl atitikmenys: angl. ω-chloroacetophenone rus. ω-хлорацетофенон ryšiai: sinonimas – 2-chlor-1-fenil-1-etanonas

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2003.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

 • Хлорацетофенон — Хлорацетофенон …   Википедия

 • ХЛОРАЦЕТОФЕНОН — С6Н5СОСН2Сl, бесцветные кристаллы, tпл 59 .С. Отравляющее вещество (по зарубежным данным) слезоточивого действия; непереносимая концентрация в воздухе 0,005 мг/л при экспозиции 2 мин …   Большой Энциклопедический словарь

 • хлорацетофенон — сущ., кол во синонимов: 2 • лакриматор (3) • отравляющее вещество (13) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

 • хлорацетофенон — хлорацетофенон …   Орфографический словарь-справочник

 • ХЛОРАЦЕТОФЕНОН — ( хлорацетофенон, хлорацетофенон, фенацилхлорид, си эн, CN) С 6 Н 5 С(О)СН 2 С1, мол. м. 154,60; бесцв. кристаллы с запахом цветов черемухи; т. пл. 59 …   Химическая энциклопедия

 • хлорацетофенон — С6Н5СОСН2Cl, бесцветные кристаллы, tпл 59°C. ОВ слезоточивого действия; непереносимая концентрация в воздухе 0,005 мг/л при экспозиции 2 мин. * * * ХЛОРАЦЕТОФЕНОН ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, С6Н5СОСН2Сl, бесцветные кристаллы, tпл 59 °С. Отравляющее вещество… …   Энциклопедический словарь

 • хлорацетофенон — органическое соединение, кетон; твердый бесцветный кристаллический продукт; получается синтетически; одно из наиболее мощных слезоточивых веществ. Новый словарь иностранных слов. by EdwART, , 2009. хлорацетофенон сильно действующее слезоточивое… …   Словарь иностранных слов русского языка

 • хлорацетофенон — chloracetofenonas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Dirginamoji nuodingoji medžiaga (ašarinės dujos); masinių neramumų malšinimo cheminė medžiaga. Kristalinė, laki, bespalvė medžiaga. Lydymosi temperatūra 59 °C, virimo… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

 • Хлорацетофенон —         C6H5C(O)CH2Cl, бесцветные кристаллы, tпл 59 °С, tkип 244 245°C, Летучесть (максимальная концентрация) 0,11 мг/л (20°C); обладает очень сильным слезоточивым действием (лакриматор). Х. плохо растворим в воде, хорошо в органических… …   Большая советская энциклопедия

 • Хлорацетофенон — м. Одно из сильнодействующих слезоточивых отравляющих веществ. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • хлорацетофенон — хлорацетофенон, хлорацетофеноны, хлорацетофенона, хлорацетофенонов, хлорацетофенону, хлорацетофенонам, хлорацетофенон, хлорацетофеноны, хлорацетофеноном, хлорацетофенонами, хлорацетофеноне, хлорацетофенонах (Источник: «Полная акцентуированная… …   Формы слов

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”